Wnioski Rady Osiedla do budżetu miasta na rok 2016

01.09.2015. Rada Osiedla Pobitno złożyła wnioski do budżetu miasta Rzeszowa na rok 2016. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za podpowiedzi i sugestie! Na pierwszym miejscu wsród propozycji znalazła się przebudowa ul. Traugutta.

Ponadto w propozycjach znalałzy się m. in. remonty i budowy dróg (Kurpiowska, Ogrodowa, Załęska), placu zabaw, zabezpieczenie osuwiska. Oby jakies z tych zadań udało się zrealizować. Ale wiemy też, że w przyszłym roku przy Szkole Podstawowej nr 12 powstanie boisko sportowe i wyremontowana zostanie ul. Mazurska. Te dwa zadania będą realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Propozycje zadań z osiedla Pobitno do budżetu miasta na rok 2016.

1. Przebudowa ulicy Traugutta, budowa chodnika przy tej ulicy;

2. Budowa placu zabaw oraz boiska przy ul. Małopolskiej, w pobliżu Przedszkola nr 11 (plac powinien być tak urządzony, żeby mogły się na nim odbywać Dni Osiedla);

3. Budowa parkingu lub najazdowych miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 (SP Nr 12, Przedszkole Nr 8) wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej;

4. Poszerzenie ulicy Ogrodowej wraz z jej urządzeniem;

5. Zamknięcie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Konfederatów Barskich a Solidarności, remont ul. Załęskiej;

6. Remont ulicy Kurpiowskiej, remont chodnika, budowa najazdowych miejsc parkingowych;

7. Dalsze zabezpieczanie osuwiska przy ulicach Konfederatów Barskich oraz Nadbrzeżnej;

8. Uporządkowanie Kopca Konfederatów i jego otoczenia, doprowadzenie do niego ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

9. Wykup oraz urządzenie parkingu na działce nr 1070/3 obr. 218 w sąsiedztwie Domu Kultury Pobitno;

10. Objęcie monitoringiem rejonu ulic: Małopolska, Kurpiowska, Podhalańska, Mazurska

(Adam Napiórkowski)

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów