Spotkanie z wiceprezydentem Ustrobińskim ws. ul. Szkolnej i ul. Bruna

25.05.2016. Dzisiaj w rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone problemom jakie mają mieszkańcy ulic Szkolnej, Bruna, Traugutta i Na Skały. W spotkaniu wzięli udział Marek Ustrobiński - wiceprezydent Rzeszowa, Piotr Magdoń - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg oraz mieszkańcy dzielnicy Pobitno. Radę Osiedla reprezentowali przewodniczący Adam Napiórkowski i wiceprzewodniczący Kazimierz Walat.

W imieniu Rady Osiedla zostało złożone pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w rejonie ulic Traugutta, Szkolna, Bruna i Na Skały. Propozycja mieszkańców zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmentach ulic Szkolnej i Bruna. To dlatego, że ulicami tymi, w godzinach szczytu komunikacyjnego, kierowcy omijają rondo Pobitno. A ulice te nie są przystosowane do przyjęcia ruchu tranzytowego. Ulice Szkolna i Bruna są bardzo wąskie, na kilku odcinkach szerokość jezdni to 3 m. Nie ma chodnika, ani poboczy. Ulicami tymi idą dzieci do szkoły i przedszkola.

Mieszkańcy postulują:

1. Wprowadzić ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Szkolnej – od ul. Lwowskiej do ul. Traugutta.
2. Wprowadzić ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Bruna – z wjazdem od ul. Traugutta.
3. Naprawę progów zwalniających na ul. Szkolnej i ul. Bruna
4. Budowę progów zwalniających na ul. Traugutta.
5. Ustawienie lustra na wyjeździe z ul. Lecha do ul. Szkolnej.
6. Naprawę nawierzchni ul. Traugutta na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Na Skały a skrzyżowaniem z ul. Nadbrzeżną.
7. Wprowadzenie częstszych kontroli prędkości na omawianym obszarze.

Prezydent Marek Ustrobiński uznał za zasadne protesty mieszkańców. Naprawione zostaną isniejące progi zwalniające. Pojawią się propozycje nowych progów na ul. Traugutta. Aby wprowadzony został ruch jednokierunkowy, mieszkańcy muszą zebrać podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. Jeżeli większość mieszkańców poprze ruch jednokierunkowy na ul. Szkolnej i ul. Bruna to sprawa będzie pozytywnie załatwiona.

Delegacja osiedla Pobitno w Ratuszu

(Adam Napiórkowski)

Sponsorzy Dni Osiedla Pobitno
26 maja 2018
Kontakt z redakcją redakcja@pobitno.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez pobitno.pl Osiedle Pobitno Rzeszów